---
---
POCASIE
POCASIE
CESTOVANIE
www.ubytovanienaslovensku.cz
Cestovanie a poznavanie
Informácie o zariadení:

Hotel LUX
Námestie Slobody 2
974 01 Banská Bystrica
 
Mobil: 0903/866 020, 0911/866 020, 0948/866 020
E-mail: info@ubytovanislovakia.sk
Web: www.ubytovanislovakia.sk
Rekreačná oblasť: Šachtičky
Hory: Kremnické vrchy
Lokalita: Horehronie

Obrázok nie je

Poslať e-mail / Rezervácia / Voľný termín / Otázka ku službám


Zvä?ši? mapu
 
Ceny
Minimálna cena od:
€ 18.00 / lôžko 
Stravovanie
STRAVOVANIE
 R e š t a u r á c i a Prvotriedna reštaurácia s vyšším štandardom obsluhy Vám ponúka široký sortiment jedál z domácej a medzinárodnej kuchyne. Počas obedov a večerí spríjemňuje atmosféru v reštaurácii klavírista. Kapacita: 120 miest pri stole
L e t n á T e r a s a Počas letných mesiacov Vám ponúkame príjemné posedenie na letnej terase, kde sme pre Vás pripravili širokú ponuku chladených alkoholických a nealkoholických nápojov, zmrzlinových pohárov a zákuskov. Špecialitou sú jedlá pripravované na rošte, ktoré sú u hostí veľmi obľúbené. Kapacita: 55 miest
N o č n ý b a r Nočný bar Vám ponúka možnosť zábavy pri disko hudbe a chladenom drinku do skorých ranných hodín. Kapacita: 90 miest
K a v i a r e ň (hotelová hala) Ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. Delikatesou sú zákusky z hotelovej cukrárenskej kuchyne. Kapacita: 50 miest 
Platobné karty
Visa EC Mastercard Diners Club 
Služby
bar internet kaviareň parkovisko reštaurácia satelit sprcha trezor televízor výťah WC kongresové služby salónik
Hovoríme:
anglicky, nemecky
Kapacita vrátane prístelkov: 260 lôžok
Usporiadanie:
1/1 izba ECONOMY = 40 € (1205,04 Sk) / noc
1/2 izba ECONOMY = 50 € (1506,30 Sk) / noc
1/1 izba STANDARD = 50 € (1506,30 Sk) / noc
1/2 izba STANDARD = 60 € (1807,56 Sk) / noc
1/1 izba BUSINESS = 80 € (2410,08 Sk) / noc
1/2 izba BUSINESS = 85 € (2560,71 Sk) / noc
rodinné izby (3-4 osoby) = 75 € (2259,45 Sk) / noc
apartmán = 80 € (2410,08 Sk) / noc
apartmán PREZIDENT = 140 € (4217,64 Sk) / noc
+ prístelok = 10 € (301,26 Sk) / noc - v cene sú zahrnuté raňajky formou bufetových stolov, parkovanie (grátis) a miestny poplatok
 
Vybavenie
Vaše pohodlie, dokonalý servis, profesionalita personálu a najvyššia úroveň služieb... to je záruka Vášho pokojného a úspešného pobytu v Banskej Bystrici - pozývame Vás do nášho H o t e l a LUX***.
UBYTOVANIE Hotel LUX Vám ponúka nasledujúce možnosti ubytovania:
* 51 izieb ECONOMY
* 44 izieb STANDARD
* 37 izieb BUSINESS
* 8 apartmánov
* 1 apartmán PREZIDENT
Vybavenie izieb: - kúpelňa s vaňou alebo sprchou, WC - farebný TV so satelitom - telefón s priamou voľbou - minibar (cca 30% izieb) - balkón.
KONGRESOVÉ SLUŽBY Poskytujeme organizovanie rôznych akcii, školení, či kongresov vo viacerých druhoch salónov (resp. kongresových miestností), kde je možné variabilné usporiadanie stolov a stoličiek podľa počtu osôb:
* Salón PREZIDENT - kapacita 10 osôb
* Salón DIPLOMAT 1 - kapacita 18 osôb
 * Salón DIPLOMAT 2 - kapacita 18 osôb
 * Salón BYSTRICA - kapacita 20 - 100 osôb
* Salón BYSTRICA 1/2 - kapacita 20 - 40 osôb
* Salón LUX - kapacita 240 - 440 osôb
* Salón LUX sála 1 a 2 - kapacita 120 - 240 osôb Na požiadanie zabezpečíme technické vybavenie:
* flipchart, fixy, papier
* plátno
* TV
* videoprehrávač
* diaprojektor
 * dataprojektor 2ks/dvojprojekcia (salón Lux)
* pripojenie na internet (wi-fi)
* tlmočenie, tlmočnícka technika
* audio a video nahrávanie
T a n e č n ý p a r k e t môže byť k dispozícii v: - Salóne Lux - Salóne Bystrica - reštaurácii Zabezpečíme Vám zorganizovanie roznych akcii a podujatí - konali sa už u nás napr.:
= plesy
= oberačkové hody
= poľovnícke hody
= svadby
= rodinné oslavy
= firemné stretnutia a rôzne večierky.
PARTY SERVIS
Hotel Lux sa vďaka svojej 30 ročnej tradícii zapísal do pamäti návštevníkov predovšetkým kvalitnými službami a vynikajúcou kuchyňou. Z dôvodu rastúceho dopytu po našich službách i mimo prevádzok hotela, rozšíril hotel svoju činnosť o "Party servis". Bankety, recepcie, či iné spoločenské podujatia zrealizujeme podľa predstáv a požiadaviek zákazníka na vysokej profesionálnej úrovni.

 
Popis okolia a zaujímavých miest
V prípade záujmu Vám sprostredkujeme rôzne fakultatívne výlety do okolia B A N S K Á B Y S T R I C A – srdce stredného Slovenska – leží vo Zvolenskej kotline, v údolí rieky Hron medzi Kremnickými a Starohorskými vrchmi a Poľanou. Mesto Banská Bystrica bolo, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Medzi najcennejšie pamätihodnosti patrí areál mestského h r a d u (Barbakanu), n á m e s t i e s kostolmi Panny Márie a sv. Kríža, starou r a d n i c o u, Matejovým domom, barbakanom a zvyškami mestského opevnenia. Srdcom mesta je veľké, obdĺžnikové námestie Slovenského národného povstania s Mariánskym stlĺpom a šikmou hodinovou vežou. Námestie ohraničujú honostné meštianske domy, z ktorých sú najvýznamnejšie Beniczkého a Thurzov dom. P e š i a z ó n a z námestia pokračuje aj na Dolnej ulici, kde je kostol sv. Alžbety a Bethlenov dom, v ktorom vyhlásili sedmohradské knieža Bethlena za uhorského kráľa. Historické m e š t i a n s k e d o m y možno obdivovať aj na Lazovnej a Hornej Striebornej ulici. V Tihaniovskom k a š t i e l i v mestskej časti Radvaň sú expozície prírodovedného oddelenia Stredoslovenského múzea. Historické múzeá su v Thurzovom dome na Námestí SNP. Vzácne výtvarné diela uchovávajú tri objekty Štátnej g a l é r i e: Pretórium, Bethlenov dom a dom maliara Dominika Skuteckého. V okolí mesta si zaslúži pozornosť d r e v e n ý k o s t o l v obci Hronsek, k a š t i e ľ v Dolnej Mičinej i hrad v Slovenskej Ľupči. Vzácne sakrálne pamiatky sú v obciach Čerín a Poniky. Banícku minulosť "medenej Bystrice" pripomína horská obec Špania dolina, klenot ľudovej architektúry. Obnovené historické centrum, nová moderná výstavba a krásna okolitá príroda ponúkajúca široké možnosti pre šport, turistiku a rekreáciu pozývajú návštevníkov k ich prehliadke a sú nevyčerpateľnou studnicou ich spoznávania.
ODPORÚČANÉ VÝLETY DO OKOLIA BANSKEJ BYSTRICE: ***************************************************************
BANSKÁ BYSTRICA- HORNÝ HARMANEC- ŠPANIA DOLINA- STARÉ HORY- BANSKÁ BYSTRICA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dĺžka trvania výletu: 7 hodín (cca 50 km ) H o r n ý H a r m a n e c - návšteva Harmaneckej jaskyne s odborným výkladom Š p a n i a D o l i n a –návšteva baníckej obce - prehliadka pôvodného ranogotického kostola z roku 1254. - výstava čipiek v historickej budove Klopačka - malý náučný banský okruh S t a r é H o r y - najstaršia banícka osada - prehliadka pútnického kostola Panny Márie BANSKÁ BYSTRICA – JASKYŇA BYSTRÁ
                                                                                                             ---------------------------------------------------------
BANSKÁ BYSTRICA je moderným centrom Pohronia s bohatou históriou a so svojou 750. ročnou históriou patrí k najkrajším mestám na Slovensku. Nenadarmo sa hovorí: „Živý v Bystrici, mŕtvi v nebi“. Kráľ Belo IV. udelil Banskej Bystrici mestské privilégiá v r. 1255. Privilégiá sa vzťahovali na právo ťažiť zlato, striebro a iné kovy, čo zaručovalo mestu dlhotrvajúcu prosperitu. BYSTRIANSKA JASKYŇA - národná prírodná pamiatka. Nachádza sa v Bystriansko-valaštianskom krase Horehronského podolia, na okraji obce Bystrá neďaleko južného úpätia Nízkych Tatier. Vytvoréna je v strednotriasových vápencoch ponornými vodami Bystrianky. Pozostáva zo Starej jaskyne, Pekla a Novej jaskyne, dosahuje dĺžku asi 2000 m. Starú jaskyňu objavili v r. 1923, ďalšie časti v r. 1926 a 1932. Od r. 1972 sa jaskyňa využíva na speleoterapiu.

BANSKÁ BYSTRICA – BANSKÁ ŠTIAVNICA
-----------------------------------------------------------
BANSKÁ ŠTIAVNICA je mesto ležiace uprostred Štiavnických vrchov a je skutočným pokladom Slovenska. Mesto sa pre svoju unikátnosť nachádza na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Ponúka viac ako 360 zaujímavých pamätihodností a je obkolesené prekrásnou prírodou. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej Polytechniky v Paríži. BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE (SKANZEN) bolo sprístupnené v r. 1974 na pôvodných baniach šachty Ondrej zo 16. storočia a štôlne Bartolomej zo 16. – 17. storočia. Pozostáva z povrchovej a podzemnej expozície. Na povrchu sa nachádzajú originálne stavby a stroje, podzemnú expozíciu tvoria dva hĺbkové otvory na šachte Ondrej (Bartolomej a Ján) 33 m a 45 m pod zemou. Dĺžka podzemnej trasy je 1300 m. V typickom banskom prostredí sú inštalované ukážky baníckych pracovísk, ťažobných zariadení a dobývacích metód od 16. storočia až po súčasnosť. GLANZENBERG je najnovšou sprístupnenou expozíciou Slovenského banského múzea a zároveň je to jedna z najstarších štôlní v štiavnickom regióne. Preslávili ju návštevy viacerých panovníkov (Habsburgovci) v minulosti a významných osobností v súčasnosti. Na počesť najvýznamnejších z nich sa v štôlni nachádzajú pamätné tabule. KAMMERHOF podáva komplexný pohľad na históriu baníctva na Slovensku, banícku vedu, techniku, vzdelávanie na baníckej akadémii a knižnú kultúru v Banskej Štiavnici. Medzi najzaujímavejšie exponáty patria banské meračské zariadenia, funkčné modely vodočerpacích strojov, pôvodné slávnostné fáracie plášte z 18.storočia a banícke inígnie.
 
BANSKÁ BYSTRICA – HRONSEK
-------------------------------------------
DREVENÝ ARTIKULÁRNY KOSTOL bol postavený na murovanom základe v rokoch 1725 – 1726, postavenie kostola v tom čase bolo možné len za osobitných podmienok. Objekt musel byť celý z dreva bez použitia jediného kovového klinca a musel byť dokončený presne o rok po začatí výstavby. Kostol má amfiteatrálne umiestnené lavice. Oltár je barokový z polovice 18. storočia s drevenou stĺpovou architektúrou. Stred oltára tvorí obraz Zoslanie Ducha sv. od S. Mijaloviča. Organ z roku 1763 patrí medzí vzácne barokové organy, nemá pedály a má len 6 registrov, je umiestnený nad oltárom. Celková kapacita kostola je 1100 miest na sedenie.

OBEC ČIERNY BALOG – ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNIČKA
-----------------------------------------------------------------------------
ČIERNOHRONSKÁ ŽELEZNIČKA – história ČHZ sa začala v roku 1908 budovaním prvého úseku trate z Hronca na Čierny Blh (terajší Čierny Balog) s tradičným úzkym rozchodom 760 mm. 8.1.1909 zahájil prvý parný vlak pravidelnú prevádzku na tomto 10,4 km úseku. Ďalšie vetvy vedúce do väčšiny dolín povodia Čierneho Hrona boli stavané postupne, aj za pomoci vojnových zajatcov z 1. svetovej vojny. V dobe najväčšieho rozkvetu prevádzku zabezpečovalo 115 zamestnancov a popri zvážaní dreva sa ňou denne prepravilo 200 – 250 osôb. Rozhodnutím Vlády SSR mala byť celá ČHZ do roku 1985 úplne zlikvidovaná. Našťastie ešte v čase pravidelnej prevádzky dňa 18.3.1982 bol zvyšok železnice zapísaný do Štátneho zoznamu pamiatok SR. V máji roku 1992 po prvý raz vyšiel nový vynovený vláčik po opravenej trati do Vydrovskej doliny. V súčasnosti premáva železnička na trati Chvatimech – Čierny Balog v dĺžke 12 km. Vozový park pozostáva zo šiestich motorových lokomotív, 2 parných lokomotív, motorového vozňa M21004 a 10 historických vozňov pozbieraných z úzkorozchodových tratí celého Slovenska aj spoza hraníc.
 
 
Posledná aktualizácia dát: 18.10.2012